CONTACT FORM

Bize iletmiş olduğunuz mesajınızda özel nitelikli kişisel verilerin (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler) yer almadığından emin olmanızı rica ederiz.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin "Talep/Şikayet Aydınlatma Metni” için tıklayınız.

ATAKAŞ ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Yenişehir Mahallesi, Şht. Yzb. Ali Oğuz Blv.
No:169/1 Payas - HATAY
+90 (326) 755 24 04
T

+90 (530) 445 64 00
T

+90 (326) 755 75 00
F
Enüstkat Interactive